• İlamsız icra takibi
• İlamlı İcra Takibi
• Kambiyo senedi takipleri
• Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler
• Kiralanan taşınmazların ilamsız tahliyesi