• Haksız rekabet davaları
• Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
• Şirketlere danışmanlık hizmeti
• Şirketlerin birleşme, devralma ve bölünme işlemleri
• Şirket ana sözleşmelerin hazırlanması
• İflas ve konkordato işlemleri