• Alım Satım Sözleşmeleri
• Tüketici Hakem Heyeti bünyesinde yapılacak işlemler
• Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokol işlemleri
• Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü