• Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve çekişmeli boşanma davalarının yürütülmesi
• Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davaları
• Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları
• Soybağının kurulması davaları
• Velayet ve vesayet davaları
• Tanıma-Tenfiz davaları