• Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
• Trafik kazasına ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları
• Boşanma davası ile birlikte ya da sonrasında açılan maddi ve manevi tazminat davaları
• Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları
• Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar,
• Sigorta şirketlerine başvuruların yapılması