• Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
• Kamulaştırma hukukundan doğan davalar
• Ortaklığın giderilmesi davaları
• Kira bedelinin tespiti davaları
• Tapu iptal ve tescil davaları
• Tahliye davaları
• Ecrimisil ve müdahalenin men-i davaları
• Önalım (Şufa) davası