• İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası
• İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası
• İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• İşçi ve işverenlere hukuki danışmanlık
• Hizmet Tespiti davası gibi Sosyal Güvenlik Hukuku davaları