• Mirasta tenkis davası,
• Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası
• Mirasçıların miras talebine ya da reddi mirasa ilişkin her türlü dava
• Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları
• Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları
• Mirastan mal kaçırma davası